Jak počítačová technologie a softwary pomáhají astronomii a astrotechnice

V astronomii se využívají dalekohledy
s velkým zorným polem. Aby se astronomové vyznali na noční obloze, zavedli si podobně jako geografové důmyslné systémy souřadnic, s jejichž pomocí mohou přesně určit pozici kteréhokoliv objektu na nebi. Geografické souřadnice používané v pozemské kartografii se dají promítnout do zemského povrchu na nebe.
planetárium a projektor
Mezi dvě domácí planetária patří robustní nástroj KStars. Ten zvládá plánovat pozorování, vyhledat mnoho informací a fotografií o hvězdách. Je výhodný v tom, že pracuje systematicky. Druhé planetárium je Stellarium a jedná se o planetárium 3D, které se řadí mezi svobodný software. Cílem je nabízet krásný grafický vzhled, jednoduchost v ovládání a má za úkol uživatele vtáhnout do zábavného pozorování.
sonda mars
Projekt SkyChart je aplikace, jejíž výhodou je podpora češtiny a umožní lidem, aby nahlédli mezi hvězdy a souhvězdí lépe porozuměli.
Webový program Celestiaumožňuje vesmírnou procházku, která je velmi reálná, jakýsi počítačový simulátor vesmíru. Ovšem nejdříve je program nutno nainstalovat a stáhnout. Program je velmi rozšířený, neboť aplikace nabízí spoustu možností, které k využití ve vzdělávání přímo vybízejí – od možnosti tvořit skripty až po natočení filmu nebo samostatnou práci studentů v programu.
Díky astrotechnice existují i vzdušní špioni,
kteří krouží kolem Země a za pomocí satelitních družic Landsat TM 4 a 5 snímkují pole a louky členských států Evropské unie. Pátrají po agrárních podvodnících.
Z vesmíru lze totiž přesně zjistit, co na polích roste.Několikrát do roka družice fotografují pole a snímají vysoce citlivými digitálními senzory plochu pod sebou. Každá rostlina odráží infračervené světlo jinak a důkazem jsou neostré černobílé snímky v několika desítkách odstínů šedi. Díky těmto snímkům jde dělat celou řadu závěrů, které se porovnávají s digitalizovanými agrárními mapami a údaji zemědělců. 
umělá družice
Sledování se netýká jen zemědělců, ale i rybářů, aby se podařilo obnovit silně zdecimovaná hejna ryb. 
Dále pak družice pomáhají s bojem proti pašerákům tabákových a alkoholických výrobků i s bojem proti celním přestupkům a ilegálním dovozem.
Sledují se lodě i nákladní automobilya využívá se k tomu geostacionární satelity pomocí GPS vysílačů. Také sítě pro mobilní telefony GSM se na celém světě plánují pomocí družicových snímků, stejně jako elektrická vedení. Pro uložení údaje a obrazového materiálu jsou zprostředkovány satelitní archívy.
Špionážní satelity se propůjčují do služeb ochrany životního prostředí a k boji proti přírodním katastrofám. Pomoci družicových snímků lze realizovat cestování v čase. Celá řada elektronických očí ve vesmíru je vybavena i senzory, které mohou měřit emise. Satelitní síť je čím sál hustší a technika se stále více komercializuje.
Opravdu satelitní technika toho umí hodně a je přínosnou metodou budoucnosti.