Jaké vlastnosti by měl mít litinový poklop

Každý otvor zahloubený pod zemský povrch vyžaduje poklop, o tom není třeba diskutovat. Těmi důvody jsou především bezpečnost a zajištění integrovaného zázemí pro technologické vybavení, které se pod otvorem nachází. Ať jsou to vrtané studny, septiky, vodoměrné šachty, nebo jakékoli jiné technické vrty či vstupy do kanalizace nebo podzemních chodeb.
Pro zhotovení bezpečného, pevného a stabilního zakrytí těchto otvorů se již řadu let využívá osvědčená technologie odlévání z tvárné litiny. Materiál musí odolávat povětrnostním vlivům, korozi, a pochopitelně zátěži při průjezdu a zastavení automobilu, tedy především nákladního.

poklopy

Co by měl takový litinový poklop splňovat

Měl by být zajištěn proti svévolnému otevírání. Otevírat nezabezpečené poklopy a uzávěry láká nejen některé dospělé osoby, ale zároveň to bývá důvodem k dobrodružné zábavě malých dětí. Ty pak ve své nevinné hravosti rády objevují různá tajemná zákoutí a průlez šachtou do podzemí je pro něco takového přímo stvořený. Je tedy žádoucí, aby se uzávěr dal otevřít pouze sadou speciálního nářadí a byl zajištěný i proti záměrnému demontování (krádeži).

paluba

Bezpečné otevírání a zajištění poklopu

Otevírání poklopu ud/litinove-poklopymusí být provedeno pomocí kloubového mechanismu s bezpečnostní pojistkou. Ta zajišťuje poklop otevřený v úhlu 80 stupňů a brání nechtěnému uzavření. Při údržbě a čištění poklopu a vstupu do technických šachet by měl mít poklop možnost rozevření až do úhlu zhruba 100 stupňů, v pravoúhlé poloze (kolmé vůči podlaze) by se měl poklop nechat vyzvednout z rámu.
Při montáži a vkládání poklopu do rámu, který je již zapuštěn do konstrukce šachty, musí být tento proces zajištěn vodícími pojezdy. Ty by měly zabránit pádu poklopu do hlubin šachty.
Naprosto zásadní je u některých řešení vodotěsnost a dokonce i zabezpečení proti úniku plynu. Optimální poklop je vždy opatřen speciálním elastickým těsněním, víko dosedá na integrované západky, které celou dosedací plochu přitisknou na povrch těsnícího rámu.