Finanční controlling je podstatnou a velice dynamickou činností v podniku

Přestože bychom slovíčko controlling přeložili do češtiny jako slovo kontrolovat, v této souvislosti je tento překlad nepřesný. Slovo controlling zde vyjadřuje činnosti, něco jako řídit nebo vést. Jeho hlavním úkolem je totiž snaha usměrňovat chod podniku.

tablet

Jedná se o jistý systém pravidel napomáhajících k dosahování podnikových cílů. Ve firmě může být uskutečňován specializovanými pracovníky či externí specializovanou firmou. Finanční controlling znamená zjišťování vnitřní situace podniku z hlediska financí, rovněž se však zaměřuje také na vnější situaci podniku. Zde se může jednat především o vztahy s věřiteli či konkurencí. Vnitřní a vnější situaci podniku je potřeba neustále analyzovat, aby se podnik mohl přizpůsobovat byť i malým změnám. Na každou změnu je potřeba určitým způsobem reagovat. Aby však podnik mohl reagovat, musí umět tyto změny odhalit a identifikovat. Rovněž je potřeba ohodnotit jejich vliv na budoucí chod podniku.

Controlling čerpá informace jednak z manažerského, jednak z finančního účetnictví. Zkoumá tedy náklady a výnosy podniku, rovněž se však orientuje také na podnikové cíle. Jeho základním nástrojem je především finanční analýza. Výstupem mohou být různé poměrové ukazatele, ukazatele aktivity, zadluženosti nebo také rentability.

Může se orientovat třemi směry –

  • Orientace na cíle
  • Orientace na budoucnost
  • Orientace na úzká místa

volba

Jeho základní funkcí je však především funkce racionalizační. To znamená, že má s jeho pomocí docházet k neustálému zefektivňování výroby a podnikových aktivit tak, aby podnik dosahoval co možná nejlepších výsledků. Mimo to má také funkci koordinační, rovněž však podporuje řízení.
K dispozici je dnes také spousta programů, díky kterým je controlling pro firmu velmi snadný. Díky němu pak může docházet k vyhodnocení podnikové ekonomiky či rozpočtu, k vytváření krátkodobých či dlouhodobých finančních plánů nebo k analyzování bonity.