Skleněné karafy jako revitalizační nádoby na živou vodu

Voda je zkrátka živé médium, formuje se do seskupení krystalů podle kvality okolního prostředí. Pokud voda proudí přirozeným terénem v panenské přírodě, která není narušena civilizačními vlivy, zejména průmyslovou výrobou a exhalacemi, vytváří nádherné krystaly podobné sněhovým vločkám a je pro živé organismy léčivým prvkem. Jestliže prochází městskou aglomerací, může tu přijímat negativní emoce vyzařované některými lidmi a to se odráží i na její kvalitě.

voda

Krystalizace v šesterečné soustavě byla prokázána vědeckou metodou

Možná se vám tyto informace budou zdát trochu přitažené za vlasy, ale vězte, že jsou to dnes podložená fakta dokonce vědeckou cestou. Ve švýcarských laboratořích CH-3628 ve městě Uttigen a v EF Brown byly vodní krystaly fotografovány speciální metodou na základě poznatků vědeckého týmu japonského specialisty Masaru Emota. Právě ve skleněných karafách oproti prostředí disharmonickému, což je např. vodovodní potrubí, byl rozdíl v jejich tvarech skutečně značný. Voda v karafě měla strukturu krystalů v podobě pravidelných šestiúhelníků, které se podobaly sněhovým vločkám, ovšem krystaly vody z vodovodního kohoutku byly uspořádány do chaotických nepravidelných útvarů. Šestiúhelník je totiž v přírodě univerzálním geometrickým prvkem a takto krystalizující voda je vitálnější a energeticky hodnotnější.

Lidé si ani kolikrát neuvědomují, že voda je plná energetické síly, a že energie je prvotním tvůrčím potenciálem. Energie je duchovní podstaty a bez ní by život nebyl možný, však dobře víte, že každá mrtvá schránka se rozpadne, jestliže jí duch – lidská nebo zvířecí duše – duchovní síla opustí.

karafa

Skleněné karafy na vodu tedy využíváme především k revitalizaci pitné vody, která proudí vodovodním potrubím. Ta je po chemické stránce zpravidla v pořádku, za její složení odpovídají vodárny a skutečně máme vodu ve špičkové kvalitě přímo na dosah ruky, ale pohybem vody v potrubí, ve filtračních zařízeních, v nádržích a skrze armatury se zbavuje přirozené vitální síly. Karafy mají tu zázračnou moc, že vodu znovu aktivují a ta se pak podobá té, která proudí ve svém přirozeném prostředí, tedy volně v přírodě.