Mléko jako dvousečná zbraň

Jste milovníky mléka, kteří si bez minimálně jedné či dvou sklenek tohoto bílého nápoje nedokáží představit svůj den? Nebo patříte mezi ty, komu pouze jeho aroma navozuje nevolnost a vzpomínka na horkou bílou kávu vařenou běžně ve školkách u něj vzbuzuje pocit téměř na omdlení?
 nalévání mléka
Ať tak či onak, jen málokterý člověk je schopen běžně fungovat zcela bez mléka. Můžete si ho přidávat pouze do kávy či z něj péci lahodnou domácí bábovku, ve všech takových případech je mléka zapotřebí a nejste-li vyhraněným veganem, pak se s mléčnými produkty a potravinami na jejich bázi setkáváte poměrně často.
Jaké dopady mléko ve skutečnosti má na Váš organismus? Je pro jeho zdraví prospěšným, nebo mu naopak škodí?
 
Možná negativa konzumace mléka
Vzhledem k tomu, že se stále ozývají převažující hlasy hovořící o tom, jak moc dobŕé mléko ve skutečnosti pro člověka je, pokusíme se na tomto místě soustředit na dvě základní možná negativa, která mohou pramenit z jeho pravidelné konzumace.
1.       Mléko může být nevhodné pro dospělý organismus v obecné rovině, jelikož evoluční biologové, dietetici a další odborníci poukazují na fakt, že mléko je v případě savců v živočišné říší téměř výlučně konzumováno pouze mláďaty. U dospělých jedinců hrozí poškozování organismu, jelikož enzymy a další potřebné látky pro jeho rozklad v organismu již nedosahují v dospělém věku potřebné výše.
2.       Odbourávání vápníku z těla – bohužel díky nevhodnému zpracování původních produktů v podobě kravského mléka dochází k tomu, že je toto znehodnocováno a po jeho konzumaci namísto přirozeného doplňování vápníku do organismu a jeho pozitivního dopadu na kvalitu kostí a zubů je naopak organismus odvápňován a hrozí mu nemalé zdravotní komplikace.
 kravské mléko
Uváděné argumenty nejsou pouhými smyšlenkami, ale na vědeckých faktech založenými komentáři, s nimiž je v případě běžné konzumace kravského mléka zakoupeného zejména v obchodních řetězcích nutné počítat.