Jak ulevit ztuhlému krku a bolavým zádům v kanceláři?

1.      Myslete na správné držení těla

Všimli jste si někdy, když procházíte přes open space nebo kolem jiných kanceláří, jak se pracovití zaměstnanci hrbí nad klávesnicí a nos strkají pomalu až do monitoru? Asi už víte, kam mířím. Je důležité, abyste i při soustředěné činnosti přemýšleli o tom, jak sedíte.
Správný sed by měl vypadat následovně:
·         Seďte na svých sedacích hrbolech, ne na kříži nebo na zádech
·         Nohy mírně rozkročte, chodidla míří rovně dopředu a jsou celou plochou na zemi
·         Ramena stahujte od uší dolů a mírně dozadu
·         Zasuňte hlavu, jako by vám z hlavy vedl provázek a někdo vás vytahoval nahoru
Poslední věc – nedávejte nohu přes nohu, i když je to poněkud nezvyklé. Můžete si tímto překřižováním akorát zablokovat problémová „esíčka“.
děvče s pc

2.      Máte správně nastavený počítač, stůl a židli?

Nyní zabrousíme do oblasti ergoterapie. Při ideálních podmínkách by horní hrana vašeho monitoru měla dosahovat zhruba úrovně očí, monitor jako takový by měl být za optimálních podmínek vzdálený přibližně jeden metr. Co se týče stolu, jeho výška se odvíjí od výšky zaměstnance, většinou se pohybuje kolem 70 centimetrů. Židli nastavte tak, abyste mohli pohodlně položit chodidla na zem, vaše tělo by mělo tvořit všude pravé úhly – v kolenou, kyčlích i loktech.
děvče s pc

3.      Protahujte se

Abyste předešli bolesti nebo ji zmírnili či úplně odstranili, je nutno se čas od času protáhnout. Některé ztuhlé svaly krku nebo zad vám mohou dokonce vyvolat bolesti hlavy.
Zde najdete pár cviků, které vám pomohou od bolesti:
·         Zaujměte správný sed, spojte si ruce na temeni hlavy a pomalu spolu s tlakem rukou hlavu předkloňte, ramena táhněte dolů
·         Opět vsedě si položte ruku na protilehlé ucho a ukloňte hlavu směrem k této ruce, nezapomínejte ramena odtahovat dolů
·         Trénujte zasouvání brady
·         Upažte s rukama směřujícíma šikmo k zemi, otočte hlavu na palec, který míří dolů, zatímco druhý zaujímá opačný směr, a postupně otáčejte hlavu na druhou stranu zároveň s přetočením palců
·         Sedněte si čelem ke zdi, opřete se o ni a prohněte se směrem k ní
·         Klekněte si na zem a čelem se jí dotkněte, ruce natáhněte za sebe
·         Ve stoji si dejte ruce v bok, zaražte se v místě, které bolí, a zakloňte se (lze i úklon do strany)