Služby fitness trenéra aneb proč je lepší cvičit pod dohledem odborníka?

Nejen návštěva fitness centra a posilování, ale vůbec cvičení je stále oblíbenou činností. A především je cvičení zdravé a importantní! Mějte na paměti, že ve zdravém těle, je zdravý duch. Toto tvrzení platí od nepaměti. Na základě jak mnoha odborných studií, tak i konstatování lékařů, je cvičení jednou z nejvíce efektivní prevence proti onemocnění, zejména týkající se civilizačních chorob.
 gumové činky
Přestože nejen na internetu, ale i v mnoha magazínech a publikacích je možno se mnoho dočíst o důležitosti, podstatě i intenzitě cvičení v posilovnách, nicméně zůstává faktem, že v rámci symbiózy a správnosti je třeba se svěřit do rukou odborníka. V opačném případě by nedošlo k požadovanému efektu. Naopak hrozí možnost si ublížení. Jen správně prováděné cviky pod dohledem zkušeného odborníka jsou zárukou účinnosti při cvičení.
 
Osobní fitness trenér a jeho pomoc
 
Fitness trenér je kvalifikovanou personou mající oprávnění pro poskytování služby. Musí splňovat kritéria, atestaci v rámci osobního vzdělání a disponovat potřebnými certifikáty opravňující k této službě.
 
Fitness trenér by měl být prioritně profesionálem, který je schopen vám pomoci, poradit a poskytnout odpovědi na veškeré vaše dotazy týkající se nejen správného cvičení, ale rovněž i ohledně podpůrných prostředků či vitamínů. Důležité je navození vzájemné důvěry mezi trenérem a klientem, tj. cvičencem. Pouze takto lze dosáhnout požadovaného úspěchu.
 
Proč je adekvátní cvičení s trenérem?
 
Jak už je uvedeno výše, především pod dohledem odborníka, tj. trenéra máte jistotu, že veškeré cviky provádíte správně a nemůžete si naopak ublížit. Služba trenéra nikdy není zbytečnou a finančně nákladnou záležitostí. Trenér by měl být nápomocen i k vyšší motivaci. Pod dohledem kvalifikované osoby uvidíte výsledky a cvičení vás bude o to více bavit. Důležitá je vzájemná důvěra a především komunikace s trenérem.
 skupinové posilování
První hodina s trenérem
 
Prvotní je rozhovor a zjištění potřebných informací pro sestavení individuálního tréninku pro vás. Stejně tak je podstatná diagnostika pohybového aparátu, provedené zátěžové zkoušky apod.

Služby fitness trenéra aneb proč je lepší cvičit pod dohledem odborníka?

3.8 (76.47%)34