Služby fitness trenéra aneb proč je lepší cvičit pod dohledem odborníka?

Nejen návštěva fitness centra a posilování, ale vůbec cvičení je stále oblíbenou činností. A především je cvičení zdravé a importantní! Mějte na paměti, že ve zdravém těle, je zdravý duch. Toto tvrzení platí od nepaměti. Na základě jak mnoha odborných studií, tak i konstatování lékařů, je cvičení jednou z nejvíce efektivní prevence proti onemocnění, zejména týkající se civilizačních chorob.
 gumové činky
Přestože nejen na internetu, ale i v mnoha magazínech a publikacích je možno se mnoho dočíst o důležitosti, podstatě i intenzitě cvičení v posilovnách, nicméně zůstává faktem, že v rámci symbiózy a správnosti je třeba se svěřit do rukou odborníka. V opačném případě by nedošlo k požadovanému efektu. Naopak hrozí možnost si ublížení. Jen správně prováděné cviky pod dohledem zkušeného odborníka jsou zárukou účinnosti při cvičení.
 
Osobní fitness trenér a jeho pomoc
 
Fitness trenér je kvalifikovanou personou mající oprávnění pro poskytování služby. Musí splňovat kritéria, atestaci v rámci osobního vzdělání a disponovat potřebnými certifikáty opravňující k této službě.
 
Fitness trenér by měl být prioritně profesionálem, který je schopen vám pomoci, poradit a poskytnout odpovědi na veškeré vaše dotazy týkající se nejen správného cvičení, ale rovněž i ohledně podpůrných prostředků či vitamínů. Důležité je navození vzájemné důvěry mezi trenérem a klientem, tj. cvičencem. Pouze takto lze dosáhnout požadovaného úspěchu.
 
Proč je adekvátní cvičení s trenérem?
 
Jak už je uvedeno výše, především pod dohledem odborníka, tj. trenéra máte jistotu, že veškeré cviky provádíte správně a nemůžete si naopak ublížit. Služba trenéra nikdy není zbytečnou a finančně nákladnou záležitostí. Trenér by měl být nápomocen i k vyšší motivaci. Pod dohledem kvalifikované osoby uvidíte výsledky a cvičení vás bude o to více bavit. Důležitá je vzájemná důvěra a především komunikace s trenérem.
 skupinové posilování
První hodina s trenérem
 
Prvotní je rozhovor a zjištění potřebných informací pro sestavení individuálního tréninku pro vás. Stejně tak je podstatná diagnostika pohybového aparátu, provedené zátěžové zkoušky apod.