Objevte krásu a velkolepost Beskyd

Na Lysé hoře stojí televizní vysílač, který byl vybudovaný v sedmdesátých letech dvacátého století a stal se dominantou hory.

Chráněná krajinná oblast Beskydy zabírá skoro celé území Moravskoslezských Beskyd. Chráněným územím se oblast stala 5. března 1973.

Z větší části jsou zalesněné s oblými vrchy, kde občas vystupuje na povrch skála.
vodopád v čr

Nalezneme tu zbytky pralesovitých lesů, vzácné rostliny a karpatské živočichy. Když sem přijdete v době, kdy jsou rozkvetlé louky, budete nadšeni jejich pestrostí. Nalézají se zde povrchové i podzemní pseudokrasové jevy.

Beskydy mají ráz středohor, které jsou prostoupené řadou kotlinových a brázdovitých sníženin. Většinou tu narazíte na hladce modelovaný reliéf, který odráží horninové složení flyšového podkladu. To jsou jílovcovité břidlice, souvrství pískovců a slepenců.

Původní složení lesa tu už ale nenajdete. Byl omezen a druhově pozměněn. Dnes tu rostou smrčiny.
hory Beskydy

při pozorování fauny a flóry. Vyskytuje se zde typická lesní a horská zvěř. Můžete potkat lišku, kunu, medvěda, rysa, vlka, divokou kočku, jelena, prase divoké a mnoho dalších. Když zakloníte hlavu, můžete vidět letět drozda, sýkoru, orla křiklavého, orlíka krátkoprstého, káně lesní, krkavce, výra velkého, jeřábka lesního, nebo třeba tetřeva hlušce. Ale ani obojživelníci a hadi tu nechybějí. Vidět můžete slepýše, užovku hladkou, zmiji obecnou, čolka horského, mloka skvrnitého a kuňku žlutobřichou. Když nakouknete blíž do jezer, nádrží a vodních toků, uvidíte se prohánět pstruha obecného potočního, kapra, parmu, lipana podhorního a karase obecného.

Co se týká hmyzu, nalezneme tu 3 000 druhů.

Vzhledem k tomu, že svahy jsou strmé, tak v údolích horských říček se tvoří malé vodopády a peřeje. V blízkosti Pusteven se nachází v rašeliništi dvě jezírka. Pokud vyjdete na Lysou horu, setkáte se s kosodřevinou a jedlobukovými lesy.

Budete se procházet mezi javory, smrky, buky a jinými stromy.

Oblast je nádherná po celý rok. Poznávat ji můžete při jízdě na horském kole, nebo koloběžce, na vrcholky hor se podíváte z větroně, rozhlížet se z raftu, nebo jen tak se procházet s kočárkem.

V přírodní rezervaci Bučací potok se nachází jedny z největších kaskádovitých vodopádů slezské a moravské části Karpat.

Jestli vám něco říkají Hukvaldy, tak zde se roku 1854 narodil hudební skladatel Leoš Janáček. Turisty sem láká zřícenina hradu Hukvaldy. Kolem hradního kopce můžete navštívit oboru s daňky a muflony.

Poklad Beskyd jsou bezesporu Satinské vodopády. Jsou ukryté v až 15 m hluboké skalní soutěsce horského potoka Satiny. Je tu nižší teplota a slunce prosvítá skrz listí buků.

Rozloha CHKO činí 120 358 ha. Je zařazena mezi nejhodnotnější evropské lokality. Správa podporuje zlepšování druhového složení lesů. Vysazují se zde původní vysokohorské smrky, jilmy, jedle, kleny a dbá na jejich ochranu.

Objevujte krásy Beskyd, budete neustále udiveni, jakou nádheru skrývají.