Měsíc: Březen 2019

Samo od sebe to nepůjde

Když si někdo pořídí internetovou stránku, čekává od ní, že jej tato bude prezentovat před světem v tom nejlepším možném světle. Věří, že díky této vzbudí zájem, přiláká návštěvníky, odběratele nebo jiné klienty, kteří jsou mu zapotřebí.Ovšem když si dotyčný nebo dotyční svůj web pořídí, netrvá dlouho a počnou zjišťovat, že tu něco tak jaksi nesouhlasí. …